try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Δήμου Ηλιούπολης

 
Στον Δήμο Ηλιούπολης, λειτουργεί η Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης, η οποία είναι στελεχωμένη από 30 εθελοντές. Η Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα πολιτών σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης, το Πυροσβεστικό Σώμα και την Νομαρχία Αθηνών με απώτερο σκοπό την διαφύλαξη του δασικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής, την προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Στις 18 Νοεμβρίου 1999 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ηλιούπολης ιδρύεται η Ε.Υ.Δ.Η. (Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας Ηλιούπολης). Υπεύθυνος για την Εθελοντική Υπηρεσία ορίζεται με απόφαση του Δήμαρχου Ηλιούπολης ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Υπηρεσίας και ο επί ετών Δημοτικός Σύμβουλος, ο Αντιδήμαρχος κος Προβιάς Σπύρος. Ενώ το 2002 βλέποντας ότι η ονομασία της Ε.Υ.Δ.Η. δεν ανταποκρίνεται στο έργο της Υπηρεσίας αλλάζει η ονομασία και γίνεται Ε.Υ.Δ.Π.Η.
(Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης). Συντάσσεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Υπηρεσίας και συγκροτείται 5μελή επιτροπή όπου μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο χειρίζονται τα θέματα της Υπηρεσίας ενώ σκοπός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας είναι τα μέλη να πειθαρχούν άμεσα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας λόγω της επικινδυνότητας και σοβαρότητας του έργου που καλείται ο κάθε εθελοντής να προσφέρει εν ώρα υπηρεσίας για την δική τους ασφάλεια πρωτίστως και για την άριστη λειτουργία της Ε.Υ.Δ.Π.Η.

Έδρα της Υπηρεσίας ορίζεται το Πυροφυλάκειο Ηλιούπολης ΤΕΡΜΑ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, και καθορίζεται η εποχή δράση της Υπηρεσίας η οποία είναι από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο ενώ τον υπόλοιπο καιρό ο μηχανολογικός εξοπλισμός (οχήματα, υλικά) βρίσκονται αν χρειαστεί για συντήρηση, ενώ το προσωπικό της Υπηρεσίας δραστηριοποιείτε σε εκπαιδεύσεις για την επόμενη σεζόν.

Στόχος της υπηρεσία, είναι κατά κύριο λόγο, η προστασία του ευρύτερου δασικού τομέα της περιοχής του Υμμητού, η προστασία της δημόσιας - ιδιωτικής περιουσίας καθώς και η βοήθεια πολιτών σε έκτακτες ανάγκες (πλημμύρες, πυρκαγιές, ατυχήματα). Για τους παραπάνω λόγους, έχουνε δημιουργήσει δύο βασικούς τομείς δραστηριοποίησης, τη δασοπροστασία και τη πυρόσβεση.

Στον τομέα της δασοπροστασίας, κύριο μέλημα είναι η πρόληψη δασικών πυρκαγιών κατά τους μήνες υψηλού κινδύνου (Μάιος - Οκτώβριος) με 24ωρες βάρδιες και αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή στελέχωση διάσπαρτων παρατηρητήριων στον ευρύτερο δασικό τομέα (Υμηττός) ή πεζοπόρα τμήματα περιπολίας.

Στον τομέα της πυρόσβεσης, σκοπός είναι η άμεση και αποτελεσματική καταστολή του συμβάντος (δασικές και αστικές πυρκαγιές, πλημμύρες, τροχαία, χιονοπτώσεις και παροχή βοηθείας) μέσα από επιχειρησιακό σχεδιασμό με την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος και Γ. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Αθηνών.

Τα μέλη της Υπηρεσίας της ΕΥΔΠΗ, είναι από 18 ετών και άνω και χωρίζονται σε δόκιμα και τακτικά. Για την σωστή ανταπόκριση των εθελοντών στα παραπάνω καθήκοντα, η ΕΥΔΠΗ στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, κάνει διαρκείς εκπαιδεύσεις στα στελέχη της ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σωστά και με αίσθημα ευθύνης στα διάφορα συμβάντα, διοργανώνοντας με αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, σεμινάρια και ασκήσεις τα οποία αφορούν, τις τηλεπικοινωνίες, τη δασοπροστασία, την πυρόσβεση και την παροχή Α' Βοηθειών.

Έχουνε στο ενεργητικό τους συμμετοχές τόσο σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις όπως π.χ. "Οι Γιατροί του Κόσμου", "Ερυθρός Σταυρός" παρέχοντας τις υπηρεσίας για την συγκέντρωσης και διάθεσης ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο για το εξωτερικό όσο και για την Ελλάδα. Συνάμα έχουνε συμμετάσχει σε ομαδικές εθελοντικές δενδροφυτεύσεις στον Υμηττό από το 1999 μέχρι σήμερα με σκοπό την αποκατάσταση και ανάπλαση των δασικών περιοχών που καταστράφηκαν από δασικές πυρκαγιές κατά τους θερινούς μήνες.

Σταθμός όμως για τα μέλη της ΕΥΔΠΗ, ήταν η συμμετοχή ενός εξειδικευμένου κλιμακίου στον καταστροφικό σεισμό του 1999 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της ΡΙΚΟΜΕΞ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μαζί με την Δημοτική Αρχή της Ηλιούπολης φροντίζανε τον είδη τρομοκρατημένο κόσμο της Ηλιούπολης.

Οι δραστηριότητες της υπηρεσίας τους, δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω και στους θερινούς μήνες, αλλά έχοντας πάντα σκοπό το κοινωνικό όφελος και την δραστηριοποίηση και ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων πολιτών, ξεκινήσανε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών του δήμου τους (το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 - 12 χρονών) για τον εθελοντισμό και την δασοπροστασία. Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής εργασίας καθώς συμμετείχαν στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηθοποιοί, σκηνοθέτες , πυροσβέστες και εθελοντές δασοπυροσβέστες. Το πρόγραμμα διήρκεσε 3 μήνες και υλοποιήθηκε σε όλα τα σχολεία της περιοχής και η ανταπόκριση από τα παιδιά ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που αρχικά περιμένανε. Παράλληλα με την αρωγή του Δήμου Ηλιούπολης, τυπώσανε ενημερωτικό έντυπο που απευθύνεται σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής τους και περιέχει τόσο παιχνίδια, ιστορίες, κόμικς και έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών από μικρή ηλικία όσο αναφορά την αγάπη για το φυσικό περιβάλλον και την εθελοντική δασοπροστασία.